Spisak referenci

TS Consult GmbH nastavlja tradicije MAG-a

TS Consult GmbH je nastala 2002. godine izdvajanjem postrojenja nekadašnje firme za Mašinogradnju i gradnju postrojenja Grima (MAG). Za kratko vreme se razvilo efikasno preduzeće sa sopstvenim profilom koje sebe danas shvata kao inženjersku firmu i moderno uslužno preduzeće. Na osnovu strategije koja je usmerena ka budućnosti i beskompromisne težnje za kvalitetom u radu, mi se, kao TS Consult GmbH, danas samouvereno suočavamo sa izazovima modernih tržišta. Sa velikim ponosom se osvrćemo na višedecenijsku istoriju firme MAG, koja je utemeljila tradiciju koju danas smatramo svojom. Na osnovu toga smatramo svojom obavezom da nastavimo najbolju tradiciju saksonskog inženjerskog umeća, čiji koreni sežu u poslednju trećinu 19. veka.

1867: Fabrika eksera i šrafova Grima-Golcern
1946: Narodni kombinat za mašinogradnju i gradnju postrojenja Grima (MAG)
1989: Deoničarsko društvo za mašinogradnju i gradnju postrojenja
Najvažniji datumi u razvoju firme
Nazad